Donnerstag, 4. März 2010

Zwyczaj dawania napiwków

"Dawanie napiwków to zwyczaj, który w każdym kraju może wyglądać zupełnie inaczej. Podczas gdy w jednych krajach za dobrą i miłą obsługę nagradza się pracowników zaokrąglając sumę rachunku, w innych krajach napiwki w ogóle nie są akceptowane. W krajach skandynawskich zazwyczaj zostawia się napiwek w wysokości 5%, natomiast w barach w Anglii bardzo często płaci się dokładną kwotę w kasie. We Włoszech także nie daje się napiwków, jednak do rachunku doliczany jest podatek za usługę zwany “coperto”. W Hiszpanii, Francji i Portugalii zostawia się po prostu na stoliku 5-10%.”

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

 
Add to Technorati Favorites